Výhodné sety

Set-ucto

Podporujeme QR Platbu

qr

Naše programy nyní nově

generují kód pro QR platbu

Vytisknout

Octopus

V dnešní době je stále těžší uzavírat obchody s novými zákazníky a minimalizovat při tom riziko nezaplacené realizované zakázky. Protože i my se s tímto často potýkáme, hledali jsme řešení, které by pomohlo rizika snížit.

Nalezli jsme systém Octopus firmy DC Group spol. s r.o. Tento systém jsme v druhé polovině roku 2009 testovali a velmi se nám osvědčil. Následně jsem s firmou DC Group spol. s r.o. navázali užší spolupráci a jejich produkt propojili s naším software.

Systém Octopus Vám umožní získat přístup ke kreditním informacím o Vašich současných nebo uvažovaných budoucích obchodních partnerech.

Kreditní informace

jsou informace, které přímo nebo nepřímo naznačují, zdali subjekt bude schopen dostát svým závazkům. Jde o soubor obchodních informací s doporučeným kreditním rámcem a výslednou bonitou daného subjektu. Nevyužívání kreditních informací je nejběžnějším důvodem vzniku pohledávek po splatnosti nebo nedobytných pohledávek.